Bơm ly tâm trục ngang nhiều tầng cánh ( buồng bơm và cánh bơm bằng inox)  There are no products in this category.