Bơm ly tâm ,trục đứng, nhiều tầng cánh (vỏ bơm bằng inox)  There are no products in this category.