Bơm ly tâm ,trục đứng, nhiều tầng (buồng bơm và cánh bơm bằng inox)  There are no products in this category.